Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanlığı sıfatının hukuken oluşması için aşağıdaki şekilde yemin edilmesi gerekiyor:

[Bu zorunluluk Anayasamızın 103.maddesinde açıklıkla yer alıyor.]

Aynen aktarıyoruz:

Cumhurbaşkanı sıfatıyla;

1.     Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma,

2.     ANAYASAYA, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE, DEMOKRASİYE, ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARINA VE LÂİK CUMHURİYET İLKESİNE BAĞLI KALACAĞIMA,

3.     Milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma,

4.     Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma…

Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

X  X  X

Evet…

Bu yazı bu kadar!

Ya da son söz olarak, Süleyman Demirel’in o ünlü sözünü metnimize aktaralım:

-        Vaa mı bunun başka bir izah tarzı?

Yoksa... Yok mu?