Artık hayat dans ettirmektir zamanı!
Metafor, bir isim, bir betimleyici kelime ya da bir kelime grubunun farklı ama kendisine benzeyen bir nesneye ya da eyleme transfer edilmesi ile oluşan, hakikî anlamda da kullanılabilen bir söz figürüdür.
Örneğin,
Hayat, bir çanak dolusu kirazdır.
Hayat, dans etmektir
Bu kelimelerin ikisi de birer metafordur. Metaforlar semboldür ve sembollerin duygusal yoğunluğu normal kelimelerden fazladır.
Bir şeyi bir başka bir şeye benzeterek anlattığımızda metafor kullanıyoruz demektir.
Aslında iki şeyin birbirine benzerliği pek az olabilir birini çok iyi biliyor olmak ikincisini daha iyi anlama olanağı getirir. Bu durumu kelimelerin birer kaldıracı gibi de düşünebiliriz. Örneğin elektrikle ilgili direnç, rezistans gibi zorlu bir konuyu anlatırken onu zaten bildiğiniz yahut tanıdığınız bir şeye benzeterek anlatırsam metafor kullanmış olur ve daha kolay öğrenirsiniz. Hiçbir borunun içinden akan suyu gördünüz mü? desem hemen evet dersiniz. Ben bu kez peki ya borunun içinden geçen suyu yavaşlatabilen bi kapakçık olsaydı deyip, işte o kapakçığa rezistans denir desem işte o zaman rezistansın e işe yaradığını daha iyi anlardınız değil mi? Çünkü ben bilmediğiniz bir kavramı bildiğiniz bi şeye benzeterek anlattım. Yani metafor kullandım.
28 Mayıs 2023’ten sonra 22 Haziran’a kadar
İpin ucundayım.
Duvarı aşamıyorum.
Boğuluyorum gibi her biri birer metafor olan duygularımı yaşadım. Artık hayat dans ettirmektir zamanı!

Bahtiyar KÜRKLÜ
NLP Master Train