Gıcır gıcır yepyeni bir yasamız var.

İktidar ve ortağı ismini koymuş: Dezenformasyon Kanunu…

Muhalefet cephesinin koyduğu isim ise: Sansür Yasası.

Hangisi doğru bu isimlerin?

Şıkları sıralayalım:

A.- Birincisi

B.- İkincisi

C.- Hiçbiri

Ne diyorsunuz?

Biz… HİÇBİRİ diyoruz.

Çünkü; bu gıcır-gıcır kanunumuzun ismi her ikisi de değil…

Resmi Gazete’de yayınlanan 7418 numaralı [bu] kanunun ismi aynen şöyle: “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Peki niçin isim halka [ya da seçmene] farklı farklı aktarılıyor?

A şıkkının “çünkü”sü şöyle:

İktidar ve yandaşları kanunun asıl önemli maddesinin 29. madde olduğu düşüncesi içinde…

Üstelik bu düşüncede kendilerine göre oldukça haklılar.

Çünkü kanunun çıkartılmasındaki en temel amaç bu 29. maddenin içeriğinde yer alıyor: Maddenin başlığı şöyle:

-        Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma!

Ama… Bu yanıltıcı bilgi;

a.- Hem halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile gündeme sürülecek

b.- Hem de [aynı zamanda] ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi niteliğinde olacak

c.- Ve yine aynı zamanda bu bilgi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak…

Bu unsurlar hep birlikte ve aynı anda oluştuğunda suçun “fail”i, tutuklu yargılanacak ve içine tıkıldığı zindan da ayvasını yiyecek…

Ve eğer bu muazzam suçu sabit görülürse de 1 yıldan, üç yıla kadar o zindanda çile dolduracak.

Gelelim B şıkkına…

Muhalefet de haklı. Hem de çok haklı.

Çünkü yasa 29. maddenin getirdiği anti demokratik yapının dışında sansür niteliğinde çok sayıda düzenleme getiriyor.

Başta sosyal medyanın kontrolü ve disiplin altına alınması yanında bünyesinde birçok anti demokratik kısıtlama barındırıyor.

Ayrıca bu düzenlemelerin yaklaşan seçim ortamı düşünülerek yapıldığı da çok açık bir gerçek.

Sözünü ettiğimiz bu gerçek, kanunun 29. maddesinde yer alan “yürürlük” düzenlemesinde de apaçık gözüküyor.

Bu madde içeriğinde özellikle 29. maddenin yürürlüğünün kanunun Resmi Gazete’de yayımı tarihinde [yani hemen] gerçekleşeceği yazılı…

Geri kalan -bazı- maddelerin yürürlük tarihi ise, 01.04.2023

İlginç-enteresan-sıra dışı-usta işi-hayli ince çizgiler taşıyan bir düzenleme…

Kanunun 40.maddesinde de şunlar yazılı:

Madde 40.- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Tarih: 17.10.2022

En sona nokta koymak, her nasılsa unutulmuş.

Onu da biz koyalım:

-        Nokta!

www.soruyusormak.com