Fotoğrafta yer alan üç kitap aslında konuları birbirinden çok farklı konularda, çok farklı mekanlarda, çok farklı insanların üzerinden benzer bir "sorunsal"ı didikliyorlar...

Ama birbirlerine koşut dünya görüşlerinin brbirleri ile çelişkileri de bu didiklemenin içinde kendi adreslerini arıyorlar.

Niçin böyle diye sorunlarınız olursa, yanıt basit ve kısa:

- Kitapların yazarı da bunu tam olarak bilmiyor. Zaten o da bu sorunun yanıtını aramak için kafasını ve gönlünü patlatıyor.

"Sol" Sinyal isimli kitabın ismindeki sol sözcüğü [çift] tırnağın içine gizlenmiş... Acaba niye? İki karavancı dost, Kerem ile Kerim, içinden geçtikleri kültür tünellerinde bu sorunun yanıtını sorguluyorlar.
Sanki İki Üniversite Bitirmiştiler, adlı öykü kitabında ise, bir meyhanede üçüncü üniversitenin giriş sınavlarına hazırlanılıyor... 
İkinci üniversitenin konusunu mu merak ediyorsunuz? Yanıt ilgili öykünün içinde.
Peki... Erdem ile ahlak aynı şey değil mi? Hayır, [öykülerimizde] birisi üç gram, diğeri ise, beş...